úvod

 

Dnešní škola, ať už základní nebo mateřská, může mít mnoho podob a fungovat podle různých vzdělávacích programů. Naše občanské sdružení podporuje vzdělávání prožitkem.

V roce 2010 začala realizovat Mateřská škola Horova program Začít spolu, který je koncipován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám dětí. Vede je k samostatnému rozhodování, rozvíjí znalosti, schopnosti a dovednosti prostřednictvím center aktivit. Důraz je kladen na spoluúčast rodiny. Jak se program ve školce utvářel a jaké jsou první zkušenosti uvádíme v podrobnějších článcích

Další nabídkou v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání s důrazem na prožitek je lesní klub, který provozuje spolek Za sebevědomé Tišnovsko, z.s. od října 2010. Jedná se o pětidenní program inspirovaný lesní mateřskou školou pro děti od 3 do 7 let. V rámci klubu se také 1x týdně setkávají rodiče s dětmi do 3 let. Více informací lze najít na http://lesniklub.tisnovsko.eu.

Důležitá je návaznost předškolní výchovy na základní školu a proto je potěšující, že na Tišnovsku lze najít škol inspirovaných programem Začít spolu již několik. 

V málotřídní ZŠ Doubravník si děti v 1.-5. třídě osvojují školní znalosti formou hry a prožitkového učení postaveném na spolupráci. Učitelé pracují podle programu „RADOST Z UČENÍ, RADOST ZE ŽIVOTA”. Inspiraci čerpají z letních škol Začít spolu a kurzů Respektovat a být respektován. Více na http://www.doubravnik.cz/skola.php.

Od září 2012 jsou na ZŠ 28. října v Tišnově postupně otevírány třídy Začít spolu. Pracovat s prvky Začít spolu i Montessori pedagogiky začala také ZŠ T.G.Masaryka Drásov. Na ZŠ a MŠ Deblín se pracuje s prvky Začít spolu ve školkách a od září 2014 i v obou prvních třídách. Od září 2015 funguje na Tišnovsku komunitní škola ZŠ ZaHRAda, která chce v dětech podpořit především schopnost být šťastný a zdravý.

Více informací uvádíme v sekci Naše články. Ze zkušeností z místních škol věříme, že vzdělávání založené na prožitku a respektování potřeb dětí se na Tišnovsku stává běžnou praxí  (konkrétní příklady z ČR lze najít v inspirativních odkazech). 

Iveta Kosová, Šárka Ondráčková, Karolina Krátká a další členky občanského sdružení Vzdělávání pro život o.s., nám. 28. října 28, Tišnov