odkazy

Vzdělávací program Začít spolu v ČR - nabídka společnosti podporující program Začít spolu v České republice

Respektovat a být respektován - výchovné a motivační postupy, komunikační dovednosti založené na respektu a úctě mezi pedagogem a žákem

Efektivní rodičovství - kurz, který pod vedením zkušeného lektora nabízí osvojení praktických metod a technik ve skupině rodičů, stejně jako tipy a podněty pro výchovu dětí

ZŠ ZaHRAda - komunitní škola na Tišnovsku, která chce v dětech podpořit schopnost být šťastný a zdravý

MŠ a ZŠ Pramínek - škola v Brně-Bystrci uplatňující program Začít spolu

ZŠ Chrudim Dr. J. Malíka - základem školního vzdělávacího programu je partnerský přístup, bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima stejně jako rozvíjení vnitřní motivace žáků

ZŠ a MŠ Chotýšany - málotřídní ZŠ ve středočeském kraji, která uplatňuje individuální přístup ke každému žákovi, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, „rodinné prostředí malé školy“, učení hrou a činnostmi

ZŠ Droždín - málotřídní ZŠ v olomouckém kraji, která klade důraz mj. na bezpečné prostředí, partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči, vzájemné respektování, smyslové a prožitkové učení či propojení školy se životem